Come to me on Friday, or Saturday, or Sunday, but I can't wait 'til Monday


"Den som når fram till känslan att tiden inte går, utan kommer, inser hur generös tiden är."
Foto: Boston
Trackback


RSS 2.0 Instagram Follow on Bloglovin