I saw a shadow touch a shadow's handFin vistelse i Barcelona som start på månaden, med far min.

And all of these moments just might find their way into my dreams tonightEn plats som måste upplevas för att man ska förstå hur vackert det är.

La vita senza il tuo amore
Cause I just can't seem to drink you off my mindNu får jag allt stå på mig med uppladdningen av bilderna från resan, det är ju inte långt kvar till nästa!

I won't breathe you now
Bra, bättre, Bournemouth
Nyare inlägg


RSS 2.0 Instagram Follow on Bloglovin