I saw a shadow touch a shadow's handFin vistelse i Barcelona som start på månaden, med far min.

And all of these moments just might find their way into my dreams tonightEn plats som måste upplevas för att man ska förstå hur vackert det är.


RSS 2.0 Instagram Follow on Bloglovin